Overweging

Begrip waarmee wordt bedoeld dat de vermogensbeheerder een groter gewicht toekent aan een vermogenscategorie, regio, land of sector dan de referentie-index. Dat is mogelijk wanneer de beheerder voor een bepaalde vermogenscategorie positief gestemd is.