Perpetuele obligatie

Een obligatie met een onbepaalde looptijd (‘eeuwigdurend’) en een vaste (hoge) rente. De uitgevende instelling verplicht zich dus niet tot aflossing. Vaak is in het prospectus opgenomen dat vanaf een bepaalde periode de uitgevende instelling vervroegd tot aflossing kan overgaan, als zij dat wenselijk acht.