Private equity

Investeerders die, buiten de beurs om, bedrijven aan kapitaal helpen via hun eigen private vermogen. Vaak proberen ze hiermee een belang, of medezeggenschap, in het bedrijf na te streven.