Protectionisme

Een stelsel van maatregelen van een overheid waarmee bescherming wordt geboden aan binnenlandse producenten, diensten of industrieën – bijvoorbeeld door invoerbeperkende maatregelen, zoals invoerheffingen en invoerquota.