Rating

De rating van een onderneming is een soort kwaliteitskeurmerk afgegeven door een kredietbeoordelaar (‘rating agency’) waarbij gekeken wordt naar het kredietrisico van de betreffende onderneming of door de onderneming uitgegeven schuldbewijzen.