Referentie-index

Een objectieve maatstaf, ook wel benchmark genoemd, waarmee de prestaties van een actieve belegger worden beoordeeld. Deze index dient transparant te zijn qua samenstelling en door een belegger eenvoudig te repliceren. De referentie-index geeft een indicatie voor het rendement dat een passieve belegger zou hebben behaald. Bij ingewikkelde beleggingsopdrachten kan de referentie-index bestaan uit een gewogen gemiddelde van twee of meer referentie-indexen. Dan wordt van een samengestelde referentie-index gesproken.