Rendement

Rendement, of specifieker het totaalrendement, is de totale opbrengst op een belegging over een bepaalde periode. Normaal gesproken bestaat dit uit de som van koerswinst en tussentijdse uitkeringen zoals rentecoupon of dividend, uitgedrukt in percentage van de waarde aan het begin van de meetperiode.