Staatslening

Het lenen van middelen door een nationale overheid, zoals de Staat der Nederlanden, op de openbare kapitaalmarkt door uitgifte van staatsobligaties. In Nederland is de minister van Financiën daartoe gemachtigd. Door het plaatsen van onderhandse leningen of de uitgifte van obligaties wordt voorzien in de financieringsbehoefte van de overheid.