Standaarddeviatie

De standaarddeviatie is een statistische maatstaf die de spreiding rondom een gemiddelde meet. Beleggers gebruiken de standaarddeviatie over een bepaalde periode als maatstaf voor risico. Een hoge standaarddeviatie duidt op een brede range rondom het verwachte gemiddelde en impliceert een hoge mate van onzekerheid over het toekomstig te verwachten rendement.