Swap

Een ruiltransactie waarbij een partij een risico of specifieke kasstroom wisselt tegen dat van een andere partij. De renteswap is een voorbeeld van een dergelijk derivaat. Door renterisico’s met andere partijen te ruilen kan de ene partij het risico van renteveranderingen verminderen of uitsluiten terwijl de andere partij dit risico (of lees: kans) juist opzoekt.