Tracking error

Engelse term die gebruikt wordt als maatstaf om aan te geven hoe dicht een fondsbeheerder bij zijn referentie-index blijft. Als fonds A een tracking error heeft van 2% en fonds B een tracking error van 4% dan betekent dit dat fonds B zich grotere vrijheden heeft gepermitteerd ten opzichte van zijn referentie-index dan fonds A. Een tracking error van 0% betekent dat een fonds de index precies volgt.