Trust

Een rechtsfiguur uit het Anglo-Amerikaanse recht. Het gaat hier om een rechtshandeling waarmee vermogen ter beheer wordt afgestaan aan een trustee (beheerder), met inachtneming van de in de trustakte voorgeschreven regels. De trustee mag het vermogen slechts aanwenden voor in de akte aangewezen belanghebbenden, de zgn. ‘beneficiairies’.