Uitbreken

Plotseling omhoogschieten van een lange tijd gestagneerde koers.