Vastrentende waarden

Verzamelnaam voor beleggingen met meestal een vaste rentevergoeding en een vaste looptijd. Voorbeelden zijn obligaties, onderhandse leningen en hypotheken.