Vermogensbeheer

Ook wel asset management genoemd. Een algemene omschrijving voor het beheren van een beleggingsportefeuille waarbij voor rekening en risico van een belegger het beheer van het vermogen op contractbasis wordt overgedragen aan een vermogensbeheerder zoals Optimix.