Volatiliteit

Ander woord voor beweeglijkheid en duidt op de mate waarin de waarde (of koers) van een effect verandert. De standaarddeviatie is de meest gebruikte maatstaf om volatiliteit te meten en weer te geven. De standaarddeviatie wordt gebruikt als indicatie van het risico van een belegging.