Voorlopende indicatoren

Reeksen van economische cijfers waarvan gebleken is dat veranderingen een voorspellende waarde hebben voor de gang van zaken in de rest van de economie. Voorbeelden van voorlopende indicatoren (‘leading indicators’) zijn het aantal werkuren in een week, prijzen van industriële halffabricaten en de uitgegeven bouwvergunningen.