Weging

Het belang uitgedrukt als percentage van het totaal belegd vermogen in een beleggingsportefeuille.