Yield curve

Engelse term voor rentetermijnstructuur of rentecurve. De grafische weergave van de rentevergoeding per looptijd voor een bepaalde instelling of land. Normaliter is de rentecurve oplopend. Dit betekent dat beleggers doorgaans een hogere rentevergoeding verlangen als zij hun gelden langer toevertrouwen aan de uitgevende instelling of lEngelse term voor rentetermijnstructuur of rentecurve. De grafische weergave van de rentevergoeding per looptijd voor een bepaalde instelling of land. Normaliter is de rentecurve oplopend. Dit betekent dat beleggers doorgaans een hogere rentevergoeding verlangen als zij hun gelden langer toevertrouwen aan de uitgevende instelling of land. Is echter de korte rente hoger dan de lange rente, dan spreekt men van een inverse rentestructuur.