YTD

Afkorting voor Engelse ‘Year to Date’. In het Nederlands: vanaf vorig jaareinde. Onder YTD is meestal het procentuele totaalrendement van een belegging weergegeven vanaf de laatste jaarwisseling. Het antwoord op de vraag hoe de belegging in het lopende jaar heeft gerendeerd.