Zero

Engelstalige beursterm voor een nulcouponobligatie. Een obligatie waar geen couponbetalingen op plaatsvinden. Het rendement wordt verkregen uit het verschil tussen de (veel lagere) uitgiftekoers en de latere aflossingskoers.