entry.masthead.one()

Beleggingsovertuigingen

De beleggingsovertuigingen behorende bij ons vermogensbeheer zijn hieronder in het kort uiteengezet:


De vermogensverdeling van uw portefeuille (asset allocatie) staat centraal.

  • Zowel het rendement als het risico van uw portefeuille worden in belangrijke mate bepaald door de strategische en tactische asset allocatie. Het actief sturen van de vermogensverdeling is van doorslaggevend belang voor het eindresultaat.

Wat niet 'verloren' gaat, hoeft ook niet te worden ' terugverdiend'.

  • Om tot aansprekende beleggingsresultaten te kunnen komen, is het van belang om tussentijdse waardedalingen te vermijden of te dempen. Vermogensbehoud is soms verstandiger dan vermogensgroei.

Passief beleggen bestaat niet.

  • Beleggen bestaat uit het maken van keuzes. Dit begint bij de keuze om te gaan beleggen en vergt vervolgens keuzes welke instrumenten gebruikt worden. Wél geloven wij in het gebruik van passieve beleggingen om vorm te geven aan actieve keuzes binnen uw portefeuille.

Een goed gespreide portefeuille bestaat uit zowel actieve als passieve strategieën.

  • Een beleggingsportefeuille is als een voetbalteam waarbij elke belegging een specifieke rol vervult. Verdedigend of aanvallend, het gaat om het teambelang. Onze portefeuilles zijn doorgaans opgebouwd uit index trackers en actief management met specifieke beleggingsstijlen. Het uiteindelijke doel is te komen tot een portefeuille die zowel qua rendement, kosten en risico's uitstekend in elkaar zit.

Bij beleggen gaan wij uit van één zekerheid en dat is onzekerheid.

  • De beste belegger bestaat niet, net zomin als de beste beleggingsstijl. Wij beleggen daarom niet dogmatisch volgens één stijl, bijvoorbeeld 'waarde' of 'groei' maar vinden dat spreiding de beste remedie is tegen onzekerheid. Wij gebruiken en mengen verschillende stijlen en instrumenten om te komen tot de Optimale Mix.
Persoonlijk kennismaken met Optimix