entry.masthead.one()

Optimix Stichtingen Desk

 • Focus op vermogensbeheer voor stichtingen met een vermogen vanaf €2.500.000,-
 • Compact, specialistisch team met tijd en ruimte om uw stichting de juiste aandacht te geven
 • Maatwerkbeleggingen op basis van uw bestaande of nieuw beleggingsstatuut
 • Duurzaam beleggingsbeleid passend bij uw stichting. Persoonlijke aandacht en een vast aanspreekpunt
 • Lokale aanwezigheid en specialistische kennis

Optimix Vermogensbeheer is al decennialang een betrouwbare partner voor stichtingen in Nederland met een vermogen vanaf € 2.500.000,-. We zijn thuis in de wereld van stichtingen, kennen de uitdagingen en geven u graag een passend advies.

Wilt u meer informatie over de Optimix Stichtingen Desk? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek om te zien wat wij nu, of in de toekomst, voor uw stichting kunnen betekenen.

Uw stichting en Optimix Vermogensbeheer

Bestuurders van een stichting hebben een belangrijke taak in het realiseren van de doelstelling van de stichting. Zo’n taak is niet altijd eenvoudig. De wereld verandert snel. Wet- en regelgeving wijzigen in hoog tempo en het werven van fondsen is lastig. Ook de financiële ontwikkelingen in de wereld spelen een belangrijke rol. Met rendementen uit beleggingen kan uw stichting doen waarvoor zij is opgericht. Beleggen is daarmee voor u geen doel op zich, maar een middel om de doelstelling van uw stichting te realiseren.

In Optimix vindt uw stichting een partner die u helpt bij het beantwoorden van vraagstukken die het vermogen van uw stichting met zich meebrengt. Bijvoorbeeld rond duurzaamheid, risico’s en kosten. Wat u met uw stichting wil bereiken is ons vertrekpunt. We luisteren naar uw wensen en stemmen onze service af op uw doelstellingen. We hebben een scherp oog voor risico’s en groei. Zo blijven het vermogen en de financiële doelen van uw stichting optimaal op elkaar afgestemd. We bieden maatwerk bij de invulling van uw beleggingsportefeuille. Maar ook bijvoorbeeld bij het opstellen of herzien van een beleggingsstatuut van uw stichting, denken onze relatiebeheerders en de specialisten van de Optimix Stichtingen Desk graag met u mee.

Persoonlijke aandacht, specialistische kennis en lokale aanwezigheid

Optimix Vermogensbeheer is een gespecialiseerde nichespeler. We richten ons op relaties die persoonlijke aandacht en het hebben van een eigen relatiebeheerder op waarde schatten. Onze ervaren relatiebeheerders werken door heel Nederland, met tijd en ruimte om u de juiste aandacht te geven. Ze wonen in het gebied waar ze werken en zijn onderdeel van diverse lokale netwerken. Daarnaast werken ze nauw samen met de specialisten van de Optimix Stichtingen Desk. Zo bieden wij u specialistische kennis in combinatie met lokale aanwezigheid.

Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen is onlosmakelijk met ons werk verbonden. Wij herkennen dat het duurzaam beleggingsbeleid passend moet zijn bij uw stichting. Binnen de duurzame vermogensbeheermandaten selecteren we beleggingen met de hoogste score op ecologisch, sociaal en governance-gebied (‘best-in-class’-beleid), waarbij we gebruikmaken van ESG-research van leveranciers zoals Sustainalytics, MSCI ESG, ISS en S&P Global.

Solide speler

Optimix Vermogensbeheer is onderdeel van Handelsbanken. Handelsbanken heeft een goede kapitaalpositie en een laag risicoprofiel en is met een sterke internationale kredietwaardering (Fitch: AA, S&Ps: AA-, Moody’s: Aa2) één van de meest kredietwaardige banken van Europa.

Contactgegevens Desk

 • Frits Willems

  T: +31 (0) 20 570 30 64
  frits.willems@optimix.nl

  • Erik Boelm

  T: +31 (0) 50 - 792 01 10
  erik.boelm@optimix.nl