Optimix Europe Fund

Aandelen fonds

 • Koers: € 114,00
 • Intrinsieke waarde: € 114,34
Optimix Europe Fund

Algemene gegevens

Optimix Europe Fund belegt in hoofdzakelijk aandelen van Europese ondernemingen. De beheerder streeft er naar om door middel van een actief beleggingsbeleid een beleggingsresultaat te behalen dat hoger is dan het rendement van iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc). Hierbij kan tevens gebruikgemaakt worden van pair trading. Het beleggingsbeleid van het fonds wordt voor een belangrijk deel ‘bottom up’ bepaald. De referentie-index van het fonds is in de regel niet leidend bij het construeren van de portefeuille. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix Europe Fund

Arjen van der Meer CFA

Arjen van der Meer CFA

Senior Fund Manager

Ivan Moen RBA

Ivan Moen RBA

Hoofd Beleggingen

 1. Datum oprichting: 1 september 1987
 2. Valuta: Euro
 3. Maximale op/afslag: 0,30%
 4. Lopende kosten (2018): 1,31%
 5. Beheerkosten: 0,96%
 6. Bloomberg ticker: OPTIEUR NA
 1. ISIN Code: NL0000287092
 2. Benchmark: iShares MSCI Europe UCITS ETF
 3. Performance fee: 10%
 4. Hurdle rate: Benchmark
 5. Dividend: EUR 0,20 (2018)
 6. Ex. datum: 8 juni 2018

Fonds update ultimo januari 2019

Begin januari gaf de Federal Reserve bij monde van voorzitter Powell eindelijk signalen dat verdere renteverhogingen dit jaar wellicht niet meer aan de orde zijn. Gegeven het pessimisme dat heerste na het desastreuze vierde kwartaal van 2018 werden er dankzij deze sentimentsomslag flinke koersstijgingen geboekt. Bovendien werden de
winstrapportages van bedrijven overwegend positief ontvangen door beleggers. Economisch gevoelige sectoren, de verliezers van het afgelopen kwartaal, presteerden het sterkst. Uitschieters waren de sectoren technologie en industrie met respectievelijk 6,9% en 7,7%. Binnen de portefeuille presteerden de aandelen die met behulp van het
kwantitatieve model zijn geselecteerd 2,8% beter dan de referentie-index. Binnen het fonds werd in de loop van januari winst genomen op het koersherstel. Aan het einde van de maand was de portefeuille al weer voorzichtig gepositioneerd.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt.