Optimix EuroRente Fonds

Vastrentend fonds

 • Koers: € 25,44
 • Intrinsieke waarde: € 25,47
Optimix EuroRente Fonds

Algemene gegevens

Optimix EuroRente Fonds belegt in obligaties die luiden in euro of in de nationale valuta van de EMU-landen zoals die voor de invoering van de euro golden. De portefeuille bestaat uit obligaties die een kredietwaardigheidsoordeel van tenminste Baa volgens Moody’s en/of BBB- volgens Standard & Poor’s hebben. Maximaal 10% van de vastrentende waarden in portfeuille mag geen kwalificatie van Moody’s of Standard & Poor’s hebben. Bovendien bestaat minimaal 50% van de portefeuille uit vastrentende waarden uitgegeven door staats- of staatsgegarandeerde emittenten. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix EuroRente Fonds

Herbert Vroon

Herbert Vroon

Senior Fund Manager

Dick van Mastrigt

Dick van Mastrigt

Senior Portefeuille Manager

 1. Datum oprichting: 3 januari 2000
 2. Valuta: Euro
 3. Maximale op/afslag: 0,10%
 4. Lopende kosten (2017): 0,63%
 5. Beheerkosten: 0,48%
 6. Bloomberg ticker: OPERF NA
 1. ISIN Code: NL0010558805
 2. Benchmark: 75% ML € Govt / 25% ML € Corp
 3. Performance fee: n.v.t.
 4. Hurdle rate: n.v.t.
 5. Dividend: EUR 0,48 (2018)
 6. Ex. datum: 8 juni 2018

Fonds update ultimo november 2018

De koers van Optimix EuroRente Fonds daalde afgelopen maand met 0,9%. Daarmee presteerde het fonds minder goed dan haar samengestelde referentie-index die met 0,1% steeg. Het aanvangsrendement op een 10-jarige Nederlandse staatsobligatie daalde wederom, dit keer met 5 basispunten naar 0,46%. Langlopende staatsleningen profiteerden van de dalende rente. Het fonds is echter onderwogen in deze categorie leningen. Obligaties uitgegeven door financiële instellingen, waarin het fonds een overweging heeft, presteerden wederom slecht. Naar verwachting zal de ECB in december bevestigen dat zij haar opkoopprogramma per ultimo 2018 beëindigt. Een significante stijging van de huidige historisch lage renteniveaus, lijkt ons voor wat betreft de eurozone echter niet in het verschiet te liggen. De ECB heeft namelijk aangegeven dat het pas in het najaar van 2019 denkt te beginnen met verhoging van haar referentietarief. Indien de Italiaanse regering en de Europese Commissie dichter bij elkaar komen inzake de Italiaanse begroting voor 2019, verwachten wij dat dit wel de weg opent naar iets hogere renteniveaus dan het huidige gemiddelde. Dit zal voor de portefeuille in ieder geval in relatieve zin een gunstig scenario zijn.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt.