Optimix EuroRente Fonds

Vastrentend fonds

 • Koers: € 25,32
 • Intrinsieke waarde: € 25,35

Algemene gegevens

Optimix EuroRente Fonds belegt in obligaties die luiden in euro of in de nationale valuta van de EMU-landen zoals die voor de invoering van de euro golden. De portefeuille bestaat uit obligaties die een kredietwaardigheidsoordeel van tenminste Baa volgens Moody’s en/of BBB- volgens Standard & Poor’s hebben. Maximaal 10% van de vastrentende waarden in portfeuille mag geen kwalificatie van Moody’s of Standard & Poor’s hebben. Bovendien bestaat minimaal 50% van de portefeuille uit vastrentende waarden uitgegeven door staats- of staatsgegarandeerde emittenten. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix EuroRente Fonds

Herbert Vroon

Herbert Vroon

Senior Fund Manager

Diemer de Vries RBA

Diemer de Vries RBA

Senior Portefeuille Manager

 1. Datum oprichting: 3 januari 2000
 2. Valuta: Euro
 3. Maximale op/afslag: 0,10%
 4. Lopende kosten (2018): 0,63%
 5. Beheerkosten: 0,48%
 6. Bloomberg ticker: OPERF NA
 1. ISIN Code: NL0010558805
 2. Benchmark: 75% ML € Govt / 25% ML € Corp
 3. Performance fee: n.v.t.
 4. Hurdle rate: n.v.t.
 5. Dividend: EUR 0,53 (2019)
 6. Ex. datum: 18 juni 2019

Fonds update ultimo september 2019

Als gevolg van de aanhoudend lage inflatie en verslechterende economische prognoses in met name de Duitse industrie besloot de ECB haar monetaire beleid te verruimen. Tevens werd bekendgemaakt dat het opkoopprogramma dat ultimo 2018 werd beëindigd per november wordt herstart. Per maand zal er voor € 20 miljard aan obligaties worden opgekocht. ECB voorzitter Mario Draghi riep overheden (wederom) op de economie ook fiscaal te stimuleren. Hiervoor zouden dan meer staatsobligaties uitgegeven dienen te worden. In beginsel heeft dat een opdrijvend effect op de kapitaalmarktrente. Het aanvangsrendement op 10-jarige Nederlandse staatsobligaties steeg met ruim 10 basispunten naar -0,4%. De voornaamste reden voor de relatief goede prestatie van het fonds over de afgelopen maand was dat Banco Santander aankondigde een achtergestelde perpetuele obligatie af te gaan lossen, waarna de betreffende lening steeg van 66 naar 100.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt.