Optimix EuroRente Fonds

Vastrentend fonds

 • Koers: € 25,19
 • Intrinsieke waarde: € 25,16
Optimix EuroRente Fonds

Algemene gegevens

Optimix EuroRente Fonds belegt in obligaties die luiden in euro of in de nationale valuta van de EMU-landen zoals die voor de invoering van de euro golden. De portefeuille bestaat uit obligaties die een kredietwaardigheidsoordeel van tenminste Baa volgens Moody’s en/of BBB- volgens Standard & Poor’s hebben. Maximaal 10% van de vastrentende waarden in portfeuille mag geen kwalificatie van Moody’s of Standard & Poor’s hebben. Bovendien bestaat minimaal 50% van de portefeuille uit vastrentende waarden uitgegeven door staats- of staatsgegarandeerde emittenten. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix EuroRente Fonds

Herbert Vroon

Herbert Vroon

Senior Fund Manager

Dick van Mastrigt

Dick van Mastrigt

Senior Portefeuille Manager

 1. Datum oprichting: 3 januari 2000
 2. Valuta: Euro
 3. Maximale op/afslag: 0,10%
 4. Lopende kosten (2018): 0,63%
 5. Beheerkosten: 0,48%
 6. Bloomberg ticker: OPERF NA
 1. ISIN Code: NL0010558805
 2. Benchmark: 75% ML € Govt / 25% ML € Corp
 3. Performance fee: n.v.t.
 4. Hurdle rate: n.v.t.
 5. Dividend: EUR 0,53 (2019)
 6. Ex. datum: 18 juni 2019

Fonds update ultimo juni 2019

De goede prestatie van de obligatiemarkt was te danken aan de woorden die de voorzitters van de centrale banken van Europa (ECB) en de Verenigde Staten (Federal Reserve) uitspraken. De lage inflatie biedt beleidsmakers de ruimte om de economische groei monetair te stimuleren. Zodoende daalde het aanvangsrendement op een 10-jarige Nederlandse staatsobligatie met 15 basispunten naar -0,17%. Ook de markt voor bedrijfsobligaties reageerde positief op het proactieve beleid van de centrale banken. In euro uitgegeven bedrijfsobligaties realiseerden een rendement van +1,5%. De belangrijkste reden voor de mindere prestatie is dat het fonds geen obligaties met lange looptijd in portefeuille heeft. Daarentegen heeft het fonds een stevige positie in obligaties die profiteren van een stijgende rente. Deze leningen blijven sterk achter onder de huidige marktomstandigheden.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt.