Optimix EuroRente Fonds

Vastrentend fonds

 • Koers: € 24,87
 • Intrinsieke waarde: € 24,89

Algemene gegevens

Optimix EuroRente Fonds belegt in obligaties die luiden in euro of in de nationale valuta van de EMU-landen zoals die voor de invoering van de euro golden. De portefeuille bestaat uit obligaties die een kredietwaardigheidsoordeel van tenminste Baa volgens Moody’s en/of BBB- volgens Standard & Poor’s hebben. Maximaal 10% van de vastrentende waarden in portfeuille mag geen kwalificatie van Moody’s of Standard & Poor’s hebben. Bovendien bestaat minimaal 50% van de portefeuille uit vastrentende waarden uitgegeven door staats- of staatsgegarandeerde emittenten. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix EuroRente Fonds

Herbert Vroon

Herbert Vroon

Senior Fund Manager

Diemer de Vries RBA

Diemer de Vries RBA

Senior Portefeuille Manager

 1. Datum oprichting: 3 januari 2000
 2. Valuta: Euro
 3. Maximale op/afslag: 0,10%
 4. Lopende kosten (2019): 0,70%
 5. Beheerkosten: 0,48%
 6. Bloomberg ticker: OPERF NA
 1. ISIN Code: NL0010558805
 2. Benchmark: 75% ML € Govt / 25% ML € Corp
 3. Performance fee: n.v.t.
 4. Hurdle rate: n.v.t.
 5. Dividend: EUR 0,28 (2020)
 6. Ex. datum: 19 juni 2020

Fonds update juni 2020

Kwalitatief goede bedrijfsobligaties boekten een relatief goed resultaat waardoor het renteverschil ten opzichte van staatsobligaties met 0,2% punt daalde naar 1,5%. Deze positieve ontwikkelingen waren een gevolg van het ECB besluit om haar obligatieopkoopprogramma, het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), met € 600 miljard te verruimen. Daarmee komt de totale omvang van dit programma nu op € 1,35 biljoen hetgeen circa 10% van het Europese BBP is. De ECB heeft nu voldoende vuurkracht om alle emissies die als gevolg van de hoge begrotingstekorten in de eurozone zullen plaatsvinden, te absorberen en de verschillen in aanvangsrendementen tussen de verschillende landen te beheersen. Daarbovenop stelde de ECB de Europese banken netto een additionele € 550 miljard via het zogenoemde TLTRO-programma ter beschikking. Dit geld is in principe bedoeld voor kredietverlening

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt.