Optimix EuroRente Fonds

Vastrentend fonds

 • Koers: € 25,59
 • Intrinsieke waarde: € 25,62
Optimix EuroRente Fonds

Algemene gegevens

Optimix EuroRente Fonds belegt in obligaties die luiden in euro of in de nationale valuta van de EMU-landen zoals die voor de invoering van de euro golden. De portefeuille bestaat uit obligaties die een kredietwaardigheidsoordeel van tenminste Baa volgens Moody’s en/of BBB- volgens Standard & Poor’s hebben. Maximaal 10% van de vastrentende waarden in portfeuille mag geen kwalificatie van Moody’s of Standard & Poor’s hebben. Bovendien bestaat minimaal 50% van de portefeuille uit vastrentende waarden uitgegeven door staats- of staatsgegarandeerde emittenten. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix EuroRente Fonds

Herbert Vroon

Herbert Vroon

Senior Fund Manager

Dick van Mastrigt

Dick van Mastrigt

Senior Portefeuille Manager

 1. Datum oprichting: 3 januari 2000
 2. Valuta: Euro
 3. Maximale op/afslag: 0,10%
 4. Lopende kosten (2018): 0,63%
 5. Beheerkosten: 0,48%
 6. Bloomberg ticker: OPERF NA
 1. ISIN Code: NL0010558805
 2. Benchmark: 75% ML € Govt / 25% ML € Corp
 3. Performance fee: n.v.t.
 4. Hurdle rate: n.v.t.
 5. Dividend: EUR 0,48 (2018)
 6. Ex. datum: 8 juni 2018

Fonds update ultimo januari 2019

De oorzaken voor het betere resultaat zijn de relatief goede prestaties van achtergestelde obligaties van financiële instellingen en Italiaanse staatsobligaties.Het aanvangsrendement op een Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van tien jaar daalde afgelopen maand met een ruim 10
basispunten naar 0,3%. Dit niveau is 0,4% punt lager dan een jaar geleden en geeft daarmee aan hoezeer de blik op de economische vooruitzichten is verschoven. In het vierde kwartaal groeide de eurozone-economie weliswaar met 0,2% ten opzichte van het derde kwartaal maar daalde de jaar-op-jaar stijging met 0,4% punt naar 1,2%. Ook
Mario Draghi, voorzitter van de ECB onderkende in zijn persconferentie na de reguliere vergadering dat de neerwaartse risico's voor de economische groei zijn toegenomen. Daar de huidige inflatievooruitzichten onder de doelstelling van de ECB liggen, staat haar niets in de weg om een stimulerend monetair beleid te blijven voeren.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt.