Optimix Income Fund

Vastrentend fonds

 • Koers: € 35,53
 • Intrinsieke waarde: € 35,58
Optimix Income Fund

Algemene gegevens

Optimix Income Fund is een beleggingsfonds dat wordt gekenmerkt door een gematigd risicoprofiel. De portefeuille bestaat voornamelijk uit ‘inkomens genererende’ beleggingen. Minimaal 30% van de portefeuille is belegd in ‘investment grade’ obligaties, de aandelen weging is maximaal 40%. Ten minste 60% van het fondsvermogen zal in eurobeleggingen worden aangehouden. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix Income Fund

Herbert Vroon

Herbert Vroon

Senior Fund Manager

Dick van Mastrigt

Dick van Mastrigt

Senior Portefeuille Manager

 1. Datum oprichting: 15 mei 1995
 2. Valuta: Euro
 3. Maximale op/afslag: 0,15%
 4. Lopende kosten (2018): 0,80%
 5. Beheerkosten: 0,48%
 6. Bloomberg ticker: OPTIINC NA
 1. ISIN Code: NL000287084
 2. Benchmark: 60% iShares € Aggr / 40% iShares € HY
 3. Performance fee: 10%
 4. Hurdle rate: Benchmark
 5. Dividend per kwartaal: EUR 0,37 (2018)
 6. Ex. datum: 11 september 2018

Fonds update ultimo januari 2019

De olieprijs steeg gedurende de maand met circa 20% hetgeen een positief effect had op de koersen van de Amerikaanse MLP's die de infrastructuur voor Amerikaanse olie- en gasbedrijven verzorgen. Het resultaat werd echter wel gedrukt door de ruim 4% koersdaling van Leadenhall Value Insurance Fund. Aan het einde van de verslagmaand gaf de Amerikaanse centrale bank aan dat zij geduldig zal zijn met de verdere verhogingen van haar referentietarief. Indien opportuun zal de Federal
Reserve ook het maandelijkse bedrag van $50 miljard waarmee zij haar obligatieportefeuille afbouwt naar beneden bijstellen. De ECB gaf aan dat de risico's voor een neerwaartse bijstelling van de economische groei zijn toegenomen. Duidelijk is dat de neerwaarts bijgestelde economische vooruitzichten en de lage inflatie de relevante
centrale banken dwingt hun rentetarieven laag te
houden.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt.