Optimix Income Fund

Vastrentend fonds

 • Koers: € 31,87
 • Intrinsieke waarde: € 31,92

Algemene gegevens

Optimix Income Fund is een beleggingsfonds dat wordt gekenmerkt door een gematigd risicoprofiel. De portefeuille bestaat voornamelijk uit ‘inkomens genererende’ beleggingen. Minimaal 30% van de portefeuille is belegd in ‘investment grade’ obligaties, de aandelen weging is maximaal 40%. Ten minste 60% van het fondsvermogen zal in eurobeleggingen worden aangehouden. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix Income Fund

Herbert Vroon

Herbert Vroon

Senior Fund Manager

Diemer de Vries RBA

Diemer de Vries RBA

Senior Portefeuille Manager

 1. Datum oprichting: 15 mei 1995
 2. Valuta: Euro
 3. Maximale op/afslag: 0,15%
 4. Lopende kosten (2019): 0,80%
 5. Beheerkosten: 0,48%
 6. Bloomberg ticker: OPTIINC NA
 1. ISIN Code: NL000287084
 2. Benchmark: 60% iShares € Aggr / 40% iShares € HY
 3. Performance fee: 10%
 4. Hurdle rate: Benchmark
 5. Dividend per kwartaal: EUR 0,35 (2019)
 6. Ex. datum: 11 september 2019

Fonds update april 2020

De Europese High Yield index, die 40% van de samengestelde referentie-index vormt, steeg met 6,9%. Dit was deels het gevolg van het gewijzigde beleid van de centrale banken van Europa en de Verenigde Staten. Zij verruimden hun mandaat waarmee zij de honderden miljarden euro's en dollars van hun opkoopbeleid ook kunnen aanwenden voor het opkopen van niet-kredietwaardige ofwel high yield obligaties. Dergelijke maatregelen van centrale banken in combinatie met ongekende steunpakketten van overheden, boden tegenwicht aan de verdere verslechtering van de economie. Als gevolg daarvan herstelden koersen van risicodragende effecten zich enigszins van de forse koersdalingen in de vorige verslagmaand. Daarbij profiteerden achtergestelde obligaties, uitgegeven door financiële instellingen, ook van de aankondiging dat veel banken het dividend verlaagden of in zijn geheel niet uit gaan keren.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt.