Optimix Income Fund

Vastrentend fonds

 • Koers: € 35,73
 • Intrinsieke waarde: € 35,78
Optimix Income Fund

Algemene gegevens

Optimix Income Fund is een beleggingsfonds dat wordt gekenmerkt door een gematigd risicoprofiel. De portefeuille bestaat voornamelijk uit ‘inkomens genererende’ beleggingen. Minimaal 30% van de portefeuille is belegd in ‘investment grade’ obligaties, de aandelen weging is maximaal 40%. Ten minste 60% van het fondsvermogen zal in eurobeleggingen worden aangehouden. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix Income Fund

Herbert Vroon

Herbert Vroon

Senior Fund Manager

Dick van Mastrigt

Dick van Mastrigt

Senior Portefeuille Manager

 1. Datum oprichting: 15 mei 1995
 2. Valuta: Euro
 3. Maximale op/afslag: 0,15%
 4. Lopende kosten (2018): 0,80%
 5. Beheerkosten: 0,48%
 6. Bloomberg ticker: OPTIINC NA
 1. ISIN Code: NL000287084
 2. Benchmark: 60% iShares € Aggr / 40% iShares € HY
 3. Performance fee: 10%
 4. Hurdle rate: Benchmark
 5. Dividend per kwartaal: EUR 0,37 (2018)
 6. Ex. datum: 11 september 2018

Fonds update ultimo maart 2019

Het aanvangsrendement op veilige 10-jarige Amerikaanse treasuries en Duitse bunds daalde met ruim 20 basispunten naar respectievelijk 2,4% en licht onder de 0%. Doordat de gemiddelde looptijd van de portefeuille erg kort is, profiteerde het fonds nauwelijks van de positieve koerseffecten. De belangrijkste bijdrage aan het negatieve resultaat werd veroorzaakt door de posities in effecten uitgegeven door financiële instellingen. Positieve bijdragen van alternatieve beleggingen als in Mint Tower en de ETF in Amerikaanse MLP's boden hiervoor onvoldoende compensatie. Als gevolg van dalende economische groeicijfers is de verwachte monetaire verkrapping in de afgelopen maanden omgeslagen naar monetaire verruiming. De relatief grote inschrijvingen op uitgiften van nieuwe obligaties geven aan dat de vraag naar obligaties zelfs bij deze lage renteniveaus hoog is.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt.