Optimix Mix Fund

Vermogensallocatie fonds

 • Koers: € 29,99
 • Intrinsieke waarde: € 30,05
Optimix Mix Fund

Algemene gegevens

Optimix Mix Fund is een vermogensallocatie fonds. Het beleggingsbeleid van het fonds is er op gericht om een gestage waardecreatie mogelijk te maken. Het behalen van een positief beleggingsresultaat bij een neutraal risicoprofiel is hierbij het uitgangspunt. Om deze beleggingsdoelstelling te realiseren, kan het fonds beleggen in onder andere aandelen, staatsobligaties, bedrijfsleningen en alternatieve beleggingen. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix Mix Fund

Ivan Moen RBA

Ivan Moen RBA

Hoofd Beleggingen

Dick van Mastrigt

Dick van Mastrigt

Senior Portefeuille Manager

Arjen van der Meer CFA

Arjen van der Meer CFA

Senior Fund Manager

 1. Datum oprichting: 29 maart 1983
 2. Valuta: Euro
 3. Maximale op/afslag: 0,20%
 4. Lopende kosten (2017): 1,09%
 5. Beheerkosten: 0,72%
 6. Bloomberg ticker: OPTIMIX NA
 1. ISIN Code: NL0000287100
 2. Benchmark: n.v.t.
 3. Performance fee: 10%
 4. Hurdle rate: Euribor + 4%
 5. Dividend: EUR 0,45 (2018)
 6. Ex. datum: 8 juni 2018

Fonds update ultimo november 2018

De koers van Optimix Mix Fund steeg in november met 0,6%. Het rendement gemeten over de eerste elf maanden van 2018 komt daarmee uit op -2,3%. Aandelenmarkten stegen wereldwijd met ongeveer 2%, obligaties bewogen daarentegen nauwelijks. Dit laatste kon niet worden gezegd van de olieprijs, welke maar liefst 22% daalde. Hierdoor hadden aandelen in de energiesector (ook vertegenwoordigd in het fonds) een lastige maand. De grote technologienamen, welke niet in portefeuille zitten, de zogenaamde FAANG aandelen, moesten ook verder terrein prijsgeven, al was de 2% daling beduidend minder erg dan de daling van een maand geleden (10%). Wij achten een behoudende positionering nog steeds wenselijk, al hebben wij recent de aandelenposities enigszins uitgebreid om te kunnen profiteren van een door ons waarschijnlijk geachte opleving. Een tijdelijke verbetering van het beleggingssentiment ligt onzes inziens in het verschiet. Per ultimo november was de vermogensallocatie van het fonds: aandelen 42,5%, staatsobligaties 11%, bedrijfsobligaties 18%, alternatieve beleggingen 11,5%, grondstoffen 0% en liquiditeiten 17%.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt.