Optimix Mix Fund

Vermogensallocatie fonds

 • Koers: € 30,87
 • Intrinsieke waarde: € 30,81
Optimix Mix Fund

Algemene gegevens

Optimix Mix Fund is een vermogensallocatie fonds. Het beleggingsbeleid van het fonds is er op gericht om een gestage waardecreatie mogelijk te maken. Het behalen van een positief beleggingsresultaat bij een neutraal risicoprofiel is hierbij het uitgangspunt. Om deze beleggingsdoelstelling te realiseren, kan het fonds beleggen in onder andere aandelen, staatsobligaties, bedrijfsleningen en alternatieve beleggingen. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix Mix Fund

Ivan Moen RBA

Ivan Moen RBA

Hoofd Beleggingen

Dick van Mastrigt

Dick van Mastrigt

Senior Portefeuille Manager

Arjen van der Meer CFA

Arjen van der Meer CFA

Senior Fund Manager

 1. Datum oprichting: 29 maart 1983
 2. Valuta: Euro
 3. Maximale op/afslag: 0,20%
 4. Lopende kosten (2018): 1,09%
 5. Beheerkosten: 0,72%
 6. Bloomberg ticker: OPTIMIX NA
 1. ISIN Code: NL0000287100
 2. Benchmark: n.v.t.
 3. Performance fee: 10%
 4. Hurdle rate: Euribor + 4%
 5. Dividend: EUR 0,45 (2018)
 6. Ex. datum: 8 juni 2018

Fonds update ultimo januari 2019

Aandelen wereldwijd herstelden flink in januari, terwijl renteniveaus niet opliepen (en obligaties dus niet in prijs daalden). Ook bedrijfsleningen werden meer waard door dalende krediet-opslagen die als gevolg van het positievere sentiment terugliepen. Vorige maand schreven wij reeds dat wij een opleving waarschijnlijk achtten. Dit is nu zeker bewaarheid geworden. De precieze houdbaarheidsdatum van dit herstel is lastig te voorspellen. Wij zijn er echter van overtuigd dat het slechts om een tijdelijke verbetering van het beleggingssentiment gaat. In de loop van het jaar zal de winstgroei, en de verwachtingen hieromtrent, minder goed gaan afsteken. Wij verwachten daarom een jaar van 'ups-and-downs', waarin het voeren van een dynamisch allocatiebeleid van groot belang is.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt.