Optimix Mix Fund

Vermogensallocatie fonds

 • Koers: € 30,54
 • Intrinsieke waarde: € 30,60
Optimix Mix Fund

Algemene gegevens

Optimix Mix Fund is een vermogensallocatie fonds. Het beleggingsbeleid van het fonds is er op gericht om een gestage waardecreatie mogelijk te maken. Het behalen van een positief beleggingsresultaat bij een neutraal risicoprofiel is hierbij het uitgangspunt. Om deze beleggingsdoelstelling te realiseren, kan het fonds beleggen in onder andere aandelen, staatsobligaties, bedrijfsleningen en alternatieve beleggingen. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix Mix Fund

Ivan Moen RBA

Ivan Moen RBA

Hoofd Beleggingen

Dick van Mastrigt

Dick van Mastrigt

Senior Portefeuille Manager

Arjen van der Meer CFA

Arjen van der Meer CFA

Senior Fund Manager

 1. Datum oprichting: 29 maart 1983
 2. Valuta: Euro
 3. Maximale op/afslag: 0,20%
 4. Lopende kosten (2017): 1,09%
 5. Beheerkosten: 0,72%
 6. Bloomberg ticker: OPTIMIX NA
 1. ISIN Code: NL0000287100
 2. Benchmark: n.v.t.
 3. Performance fee: 10%
 4. Hurdle rate: Euribor + 4%
 5. Dividend: EUR 0,45 (2018)
 6. Ex. datum: 8 juni 2018

Fonds update ultimo september 2018

De koers van Optimix Mix Fund bleef onveranderd in september. Het rendement gemeten over de eerste negen maanden van 2018 blijft ook onveranderd 0,1%. Aandelenmarkten wereldwijd kwamen weinig in beweging deze maand, met uitzondering van een positieve uitschieter van Japanse aandelen. Deze liepen ruim 5% op en pleegden hiermee een inhaalslag ten opzichte van bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen. De kapitaalmarktrentes liepen over het algemeen op, ook de Nederlandse. Verder viel de olieprijs op. Deze steeg verder, mede door het signaal vanuit de OPEC dat er geen plannen zijn het aanbod te verhogen om de oplopende olieprijs (richting $ 80 per vat) een halt toe te roepen. Wij achten een behoudende positionering nog steeds wenselijk, vooral met betrekking tot Amerikaanse aandelen. Deze bestaan inmiddels voor 25% uit technologieaandelen. Daartegenover staat dat wij onverminderd positief blijven over de relatieve aantrekkelijkheid van aandelen in opkomende markten. Na de recente daling hebben wij de positie in opkomende markten daarom weer opgehoogd door de koop van een tracker. Per ultimo september was de vermogensallocatie van het fonds: aandelen 40%, staatsobligaties 14%, bedrijfsobligaties 7%, high yield obligaties 9% alternatieve beleggingen 10%, grondstoffen 0% en liquiditeiten 20%.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt.