Optimix Mix Fund

Vermogensallocatie fonds

 • Koers: € 31,32
 • Intrinsieke waarde: € 31,26

Algemene gegevens

Optimix Mix Fund is een vermogensallocatie fonds. Het beleggingsbeleid van het fonds is er op gericht om een gestage waardecreatie mogelijk te maken. Het behalen van een positief beleggingsresultaat bij een neutraal risicoprofiel is hierbij het uitgangspunt. Om deze beleggingsdoelstelling te realiseren, kan het fonds beleggen in onder andere aandelen, staatsobligaties, bedrijfsleningen en alternatieve beleggingen. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix Mix Fund

Jelte de Boer CFA

Jelte de Boer CFA

Hoofd Beleggingen

Diemer de Vries RBA

Diemer de Vries RBA

Senior Portefeuille Manager

 1. Datum oprichting: 29 maart 1983
 2. Valuta: Euro
 3. Maximale op/afslag: 0,20%
 4. Lopende kosten (2018): 1,09%
 5. Beheerkosten: 0,72%
 6. Bloomberg ticker: OPTIMIX NA
 1. ISIN Code: NL0000287100
 2. Benchmark: n.v.t.
 3. Performance fee: 10%
 4. Hurdle rate: Euribor + 4%
 5. Dividend: EUR 0,43 (2019)
 6. Ex. datum: 18 juni 2019

Fonds update ultimo september 2019

Binnen het fonds viel de relatief stevige positie in Indiase aandelen op. Na zijn herverkiezing in mei beloofde de Indiase premier Modi door te gaan met economische hervormingen. Afgelopen maand bleek dat Modi geen man van loze beloftes is. Zijn regering kondigde aan de vennootschapsbelasting voor Indiase ondernemingen te verlagen van 30% naar 22%. Dit heeft een direct gevolg voor de winstgevendheid van Indiase ondernemingen; de koers van de aandelen waarin wij beleggen steeg met 7,4% na de bekendmaking van de belastingwijziging. In september was de slotstand van het aanvangsrendement op de bund hoger dan de beginstand van de maand. De rente steeg van -0,71% naar -0,58%. Het gevolg van deze kleine rentestijging was een koersverlies van 1,2% op de bund. Met het oog op de negatieve aanvangsrendementen blijft het risico-rendementsprofiel van deze beleggingscategorie zeer onaantrekkelijk.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt.