Optimix Mix Fund

Vermogensallocatie fonds

 • Koers: € 31,79
 • Intrinsieke waarde: € 31,85

Algemene gegevens

Optimix Mix Fund is een vermogensallocatie fonds. Het beleggingsbeleid van het fonds is er op gericht om een gestage waardecreatie mogelijk te maken. Het behalen van een positief beleggingsresultaat bij een neutraal risicoprofiel is hierbij het uitgangspunt. Om deze beleggingsdoelstelling te realiseren, kan het fonds beleggen in onder andere aandelen, staatsobligaties, bedrijfsleningen en alternatieve beleggingen. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix Mix Fund

Jelte de Boer CFA

Jelte de Boer CFA

Hoofd Beleggingen

Diemer de Vries RBA

Diemer de Vries RBA

Senior Portefeuille Manager

 1. Datum oprichting: 29 maart 1983
 2. Valuta: Euro
 3. Maximale op/afslag: 0,20%
 4. Lopende kosten (2019): 1,13%
 5. Beheerkosten: 0,72%
 6. Bloomberg ticker: OPTIMIX NA
 1. ISIN Code: NL0000287100
 2. Benchmark: n.v.t.
 3. Performance fee: 10%
 4. Hurdle rate: Euribor + 4%
 5. Dividend: EUR 0,44 (2020)
 6. Ex. datum: 19 juni 2020

Fonds update juli 2020

Als we ook het Amerikaanse maandrendement in euro meten, verdampt vrijwel de gehele maandwinst. De eurodollar wisselkoers steeg namelijk van 1,123 naar 1,178 (+4,9%). Sinds mei 2018 was de dollar niet zo zwak en de euro niet zo sterk. Beleggers zetten vraagtekens bij de herstelkracht van de Amerikaanse economie, die nog steeds afgeremd wordt door het oplopende aantal coronabesmettingen. Ook de nieuwe werkloosheidsaanvragen in de Verenigde Staten blijven op een hoog niveau. Daarnaast is het monetaire en fiscale beleid in de Verenigde Staten nog ruimer dan in de eurozone. Ook de onzekerheid over de uitkomst van de Amerikaanse presidentverkiezingen raakte de dollar. Een belegging die juist profiteert van een zwakke dollar, de lage kapitaalmarktrente en onzekerheid in het algemeen is goud. De goudprijs steeg afgelopen maand met 10,7% en bereikte gedurende de maand een recordstand.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt.