Optimix Mix Fund

Vermogensallocatie fonds

 • Koers: € 31,00
 • Intrinsieke waarde: € 31,06
Optimix Mix Fund

Algemene gegevens

Optimix Mix Fund is een vermogensallocatie fonds. Het beleggingsbeleid van het fonds is er op gericht om een gestage waardecreatie mogelijk te maken. Het behalen van een positief beleggingsresultaat bij een neutraal risicoprofiel is hierbij het uitgangspunt. Om deze beleggingsdoelstelling te realiseren, kan het fonds beleggen in onder andere aandelen, staatsobligaties, bedrijfsleningen en alternatieve beleggingen. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Zelf beleggen in Optimix Mix Fund

Ivan Moen RBA

Ivan Moen RBA

Hoofd Beleggingen

Dick van Mastrigt

Dick van Mastrigt

Senior Portefeuille Manager

Arjen van der Meer CFA

Arjen van der Meer CFA

Senior Fund Manager

 1. Datum oprichting: 29 maart 1983
 2. Valuta: Euro
 3. Maximale op/afslag: 0,20%
 4. Lopende kosten (2018): 1,09%
 5. Beheerkosten: 0,72%
 6. Bloomberg ticker: OPTIMIX NA
 1. ISIN Code: NL0000287100
 2. Benchmark: n.v.t.
 3. Performance fee: 10%
 4. Hurdle rate: Euribor + 4%
 5. Dividend: EUR 0,43 (2019)
 6. Ex. datum: 18 juni 2019

Fonds update ultimo juni 2019

De aankondiging van de toonaangevende Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, dat een renteverlaging in het verschiet ligt, deed aandelenkoersen opveren. Ook de Europese centrale bank, de ECB, hintte op verruimend monetair beleid. Dankzij de verwachte stimuli van centrale banken lijken aandelenbeleggers meer en meer bereid over een mogelijke economische dip heen te kijken. De kapitaalmarktrente daalde echter mondiaal, in de eurozone zelfs tot nieuwe laagterecords. Staatsleningen lieten dientengevolge een positief rendement zien. Het fonds heeft relatief weinig staatsobligaties in portefeuille en profiteerde daarom niet volledig van deze beweging. Wij verwachten dat het positieve sentiment voorlopig aanhoudt nu centrale banken zo snel bereid lijken hun monetair beleid aan te passen. Wij kochten daarom Amerikaanse aandelen bij. Hiervoor werden de liquiditeiten aangesproken.

U kunt meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico’s in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt.