Vermogensbeheer volgens Optimix


De uitgangspunten van ons vermogensbeheer zijn als volgt te omschrijven:
  • Asset allocatie is van doorslaggevende betekenis voor het rendement en het risico in uw portefeuille. Wij geloven daarom in alert en actief allocatiebeleid mét uitgesproken keuzes.

  • Heldere keuzes. Wijzigingen in de samenstelling van uw portefeuille worden altijd gedegen onderbouwd en gecommuniceerd.

 

  • Persoonlijk. Optimix biedt een persoonlijke omgeving om uw portefeuille regelmatig te bespreken.

  • Goed inzicht en begrip zijn onontbeerlijk. Onze rapportages geven u een gedetailleerd inzicht in de opbouw en risico’s in uw portefeuille.

  • Pragmatisme. Als bouwstenen voor uw portefeuille gebruiken wij directe beleggingen, (Optimix) beleggingsfondsen en indextrackers. Het eindresultaat is wat telt.

  • Optimix is duidelijk maatschappelijke geëngageerd en heeft een helder geformuleerd MVO beleggingsbeleid.